Politik om beskyttelse af personlige oplysninger 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Morten Raarup. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. 

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af ydelser. Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over medieproduktion, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. 

 

Oplysninger vi indsamler 

Hvis du ønsker at købe og modtage en ydelse eller et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. 

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger. 

Morten Raarup indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

Gennemfører eller får tilbud på et køb af vores ydelser eller produkter 


Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback. 


Hjemmesiden indeholder funktionalitet til at indsamle statistiske data om brug af hjemmesiden. Disse oplysninger benyttes til at forbedre brugeroplevelsen.

 

Behandlingsgrundlag og formål 


Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig fx tilbud, korrekturgange samt ordre- og leveringsbekræftelse. 


 

Andre modtagere af personoplysninger 

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til fx fragtfirma med henblik på levering af din bestilling. 

 

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for håndtering af vores kundedata eller hosting af hjemmesider. Morten Raarup har indgået en databehandleraftale med sådanne underleverandører, der sikrer, at personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. 

Kommer du i restance med betaling, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau og fogedret. 

 

Dine rettigheder 

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende: 

At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata.

At få slettet persondata.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. 
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse. 


Den dataansvarlige 


Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er: 


Morten Raarup

CVR 15878931

morten.raarup@me.com